Seminář 14. 9. 2024 v Praze v CKP Sámova

Kung Fu Terapie: Proměň své strachy v osobní sílu

Při cvičení technik bojového umění se projevují vzorce chování pocházející z individuální historie, společenských předsudků a také naše hluboké prehistorické instinkty pro přežití. Tyto vzorce se projevují signály v pohybu, gestech, pocitech a emocích. Pokud tyto signály zkoumáme a rozvíjíme, docházíme k uvědomění o našich vnitřních přesvědčeních. Zároveň aktivujeme nové zdroje síly a nové vzorce. Tyto nové zážitky rozšiřují naše schopnosti reakcí a posilují naši sebedůvěru a sebevědomí.

Moderní psychosomatické výzkumy příčin autoimunitních onemocnění a rakoviny ukazují souvislost s neschopností pacientů projevovat hněv a dávat hranice (Gabor Maté: Když tělo řekne NE).

Umět se postavit za sebe a být schopen dávat hranice a říkat NE, je klíčová schopnost pro posílení sebedůvěry a sebevědomí. Naše kvalita života a naše tělesné zdraví jsou velmi úzce spojeny se schopností prosazovat své zájmy a potřeby a se schopností chránit se a dávat hranice.

 • Harmonogram semináře:
 • 09:00-9:30 Registrace účastníků
  |9:30-11:00 Představení lektorka a metody Kung Fu Terapie, cvičení na spojování se se svou osobní silou, kotvení tělesného zdroje sebejistoty
  |11:00-11:30 Přestávka
  |11:30-13:00 Nácvik úderů, trénink obrany svých hranic a schopnosti říkat NE
  |13:00 – 14:00 Přestávka na oběd
  |14:00 – 15:30 Cvičení na poznání našich vnějších i vnitřních protivníků a objevování možností, jak využívat jejich energii pro osobní růst
  |15:30 – 16:00 Přestávka
  |16:00 – 17:30 Trénink našich konfliktů nanečisto, příležitost dovolit si reakce, které si běžně nedovolíme, nacházení nových reakcí pro lepší zvládání konfliktů a uvědomění potenciálu konfliktu pro naší transformaci, integrace celého semináře a dokončení

pro více informací a přihlášení viz:

 https://www.ckpsamova.cz/seminar/kung-fu-terapie-promen-sve-strachy-v-osobni-silu-3/ 


18.-20. října 2024 

Napoj se na osobní zdroje síly a poznej své vnitřní protivníky

víkendový seminář Kung Fu Terapie 

uskuteční se uprostřed přírody na Beránkově mlýně u Bohdanče

Naše tělo je úžasný, živý organismus disponující mnoha schopnostmi od přežití, přes sebeuvědomění až k zážitku propojení se vším. Pojďte se s námi vydat na cestu, na které zažijete cvičení bojového umění, pohybové meditace a vědomou práci s tělesnými pocity. 

Prvním cílem je napojit se na naše osobní zdroje síly a  uvědomit si své jedinečné kvality. Druhým cílem je lépe poznat to, s čím bojujeme. Ať už to jsou lidé, se kterými zažíváme konflikty a nebo naši vnitřní protivníci (strach a sebekritika). 

Záměrem semináře je zprostředkovat vám nové zkušenosti, které povedou k posílení schopností stát si za sebou, umět říkat co potřebujete a říkat NE tomu, co vás omezuje a utlačuje. Objevte, jak může být vaše tělo a pohyb spojencem na cestě stávat se silnějším a svobodnějším člověkem.

Víkendový seminář nabízí obsahově: trénink sebevnímání, pohybové meditace, spojení se s osobní silou, přes vědomou práci s emocemi strachu a hněvu, nácvik komunikace až po techniky na využívání energie našich protivníků. Seminář přináší unikátní příležitost získat větší uvědomění o vlastní osobní síle, jedinečnosti a proměnit vnější i vnitřní konflikty v cestu osobního růstu.


Harmonogram semináře 18. - 20. října 2024:

Pátek

16:00 - 17:00 - příjezd a ubytování

17:00 - 18:30 - seznámení, naladění, vytváření bezpečí, úvod do principů Kung Fu Terapie

18:30 - 18:45 - pauza

18:45 - 20:15 - trénink vnímání sebe, druhého, vztahu a úvod do Procesově orientované psychologie

20:15 - večeře, volný večer s příležitostí setkat se a lépe se poznat

Sobota

8:00 - 9:00 - snídaně

9:00 - 10:30 - pohybová rozcvička - 8 kusů brokátu, nácvik obranných pohybů a úderů, pro zájemce možnost zkusit si údery a kopy do boxovací lapy

10:30 - 10:45 - pauza

10:45 - 12:15 - napojení na nezcizitelný tělesný zdroj síly a opory

12:15 - 14:30 - oběd a pauza

14:30 - 16:00 - trénink nastavování hranice a říkání NE

16:00 - 16:15 - pauza

16:15 - 18:00 - poznání vnitřního protivníka (práce se strachem a vnitřním kritikem)

18:00 - večeře

19:00 - pro zájemce posezení u ohně a volná diskuse a zábava

Neděle

8:00 - 9:00 - snídaně

9:00 - 10:15 - rozcvička a trénink práce s (ná)tlakem

10:15 - 10:30 - pauza

10:30 - 11:45 - hněv a poznání energie hněvu jako zdroje pro schopnost chránit se

11:45 - 12:00 - pauza

12:00 - 13:15 - jak využít energii protivníka a integrace celého semináře

13:15 - oběd a odjezd

Seminář bude probíhat ve skupině do 10 účastníků.


Cena celého semináře činí 4900 Kč (včetně ubytování a kompletní vegetariánské stravy).


Přihlášení přes formulář viz níže: