13.-15. října 2023 víkendový seminář Kung Fu Terapie 

uskuteční se uprostřed přírody na Beránkově mlýně u Bohdanče

Naše tělo je úžasný, živý organismus disponující mnoha schopnostmi od přežití, přes sebeuvědomění až k zážitku propojení se vším. Pojďte se s námi vydat na cestu, na které zažijete cvičení bojového umění, pohybové meditace a vědomou práci s tělesnými pocity. Prvním cílem je lépe poznat to, s čím bojujeme. Ať už to jsou lidé, se kterými zažíváme konflikty a nebo naši vnitřní protivníci (strach a sebekritika). Druhým cílem je zažít nové zkušenosti, které vedou k posílení schopností stát si za sebou, umět říkat co potřebujeme a říkat NE tomu, co nás omezuje a utlačuje. Objevte, jak může být naše tělo a pohyb spojencem na cestě stávat se silnějším a svobodnějším člověkem.

Víkendový seminář nabízí obsahově celý program 10 lekcí Kung Fu Terapie. Od tréninku sebevnímání, pohybové meditace, spojení se s osobní silou, přes vědomou práci s emocemi strachu a hněvu, nácvik komunikace až po techniky na využívání energie našich protivníků. Seminář přináší unikátní příležitost získat větší uvědomění o vlastní osobní síle, jedinečnosti a proměnit vnější i vnitřní konflikty v cestu osobního růstu.


Harmonogram semináře 13. - 15. října 2023:

Pátek

16:00 - 17:00 - příjezd a ubytování

17:00 - 18:30 - seznámení, naladění, vytváření bezpečí, úvod do principů Kung Fu Terapie

18:30 - 18:45 - pauza

18:45 - 20:15 - trénink vnímání sebe, druhého, vztahu a úvod do Procesově orientované psychologie

20:15 - večeře, volný večer s příležitostí setkat se a lépe se poznat

Sobota

8:00 - 9:00 - snídaně

9:00 - 10:30 - pohybová rozcvička - 8 kusů brokátu, nácvik obranných pohybů a úderů, pro zájemce možnost zkusit si údery a kopy do boxovací lapy

10:30 - 10:45 - pauza

10:45 - 12:15 - napojení na nezcizitelný tělesný zdroj síly a opory

12:15 - 14:30 - oběd a pauza

14:30 - 16:00 - trénink nastavování hranice a říkání NE

16:00 - 16:15 - pauza

16:15 - 18:00 - poznání vnitřního protivníka (práce se strachem a vnitřním kritikem)

18:00 - večeře

19:00 - pro zájemce posezení u ohně a volná diskuse a zábava

Neděle

8:00 - 9:00 - snídaně

9:00 - 10:15 - rozcvička a trénink práce s (ná)tlakem

10:15 - 10:30 - pauza

10:30 - 11:45 - hněv a poznání energie hněvu jako zdroje pro schopnost chránit se

11:45 - 12:00 - pauza

12:00 - 13:15 - jak využít energii protivníka a integrace celého semináře

13:15 - oběd a odjezd

Seminář bude probíhat ve skupině do 10 účastníků.


Cena celého semináře činí 4900 Kč (včetně ubytování a kompletní vegetariánské stravy).


Přihlášení přes formulář viz níže: