Objev svou osobní sílu a buduj odvahu i zranitelnost

kurz 10 lekcí Kung Fu Terapie 

Obsah lekcí:

1. lekce: seznámení s principy Kung Fu Terapie, práce s pocitem bezpečí

2. lekce: trénink napojení na osobní tělesný zdroj síly

3. lekce: vnímání osobní zóny a hranice, práce s hlasem

4. lekce: práce se schopností reagovat na tlak a obrana proti nátlaku

5. lekce: práce se strachem a poznání jeho významu

6. lekce: práce s hněvem a zdravou agresivitou

7. lekce: umění říkat NE a stát si za vlastními hranicemi

8. lekce: práce s vnitřní sebekritikou - jak využít energii našich vnitřních protivníků

9. lekce: práce s konkrétními konfliktními situacemi ze života účastníků

10. lekce: integrace celého programu a kotvení nových zkušeností a dovedností


Příklad průběhu lekce:

1. naladění na sebe - cvičení čchi kung 8 kusů brokátu
2. krátká meditace na uzemnění 
3. práce s hlasem - prostor pro ventilaci napětí a hněvu
4. trénink úderů za účelem spřátelení se se zdravou agresivitou a zdrojem energie pro vlastní obranu
5. cvičení ve dvojicích na zkoumání našich reakcí na tlak
6. uvědomění si, kde v životě cítím (ná)tlak a jak s ním mohu zacházet
7. krátká reflexe celé lekce


Pro koho je kurz určen?

pro ženy a muže, kteří chtějí získat:

- spojení se svou osobní silou

- podporu v překonávání vnitřních strachů

- mít sebe na prvním místě před nároky druhých

- schopnost říkat NE

- větší uvědomění o konfliktechZákladní pravidla kurzu:

- všechny cvičení jsou nabídkou - pozvání, které můžete přijmout nebo svobodně odmítnout

- každý praktikuje s respektem k sobě i k druhým Nový kurz bude zahájen 25.září 2024

Probíhat bude každou středu 18:00 - 20:30

Pro skupinu do max. 10 lidí

Cena je 5900Kč za celý kurz

Pro přihlášení odešlete formulář viz níže.