Individuální Kung Fu Terapie

Kurz 10 lekcí Kung Fu Terapie individuálně

Příležitost absolvovat celý kurz 10 lekcí Kung Fu Terapie individuálně podle Vašich časových možností. 

Spolupráce je koncipovaná na 10 setkání po 60min nebo 7 setkání po 85min. Cena celého programu činí 14900Kč (možnost rozdělení plateb).

Individuální kurz přináší možnost následovat Váš jedinečný proces a témata Vašeho zájmu.

Kurz obsahuje:

1. seznámení s principy Kung Fu Terapie, práce s pocitem bezpečí

2. trénink napojení na osobní tělesný zdroj síly

3. vnímání osobní zóny a hranice, práce s hlasem

4. práce se schopností reagovat na tlak a obrana proti nátlaku

5. práce se strachem a poznání jeho významu

6. práce s hněvem a zdravou agresivitou

7. umění říkat NE a stát si za vlastními hranicemi

8. práce s vnitřní sebekritikou - jak využít energii našich vnitřních protivníků

9. práce s konkrétní konfliktní situací

10. integrace celého programu a kotvení nových zkušeností a dovedností


 

Krátkodobá nebo dlouhodobější terapie

Krátkodobá terapie:

Spolupráce zaměřená na získání hlubšího a širšího uvědomění v oblasti Vaší konkrétní konfliktní situace.

Prostor pro práci na konfliktech především v pracovní sféře (s kolegy, partnery, nadřízenými aj.)

Získáte:

 • příležitost vyzkoušet si reakce, které si možná běžně nedovolíte

 • schopnost jasně se postavit za sebe a své zájmy

 • dovednost zformulovat do slov, co vnitřně cítíte

 • vhled do role Vašeho oponenta (protivníka)

 • uvědomění o svých vnitřních přesvědčeních

 • nácvik konfliktní situace nanečisto

Spolupráce je koncipovaná na 1 - 5 setkání podle vzájemné domluvy (1 setkání na 60min /2000Kč).


Dlouhodobější terapie:

Spolupráce zaměřená na zpracovávání traumatických zážitků ponižování a násilí. Příležitost postupně se učit vnímat své pocity a tělesné zdroje. Objevovat nové vzorce chování spojené se schopností bránit se, nastavovat zdravé hranice a říkat NE. Budovat pocit sebehodnoty a sebedůvěry.

Získáte:

 • přístup ke své osobní síle

 • možnost učit se vnímat své pocity a tělo

 • příležitost postupně vyjádřit zablokované emoce

 • bezpečný prostor pro sdílení osobních zranění

 • trénink sebeobrany a schopnosti jasně komunikovat co chceme a čemu říkáme NE

Spolupráce koncipovaná na 6 měsíců a více s frekvencí setkávání 1x za týden nebo 14 dní. Termíny jednotlivých setkání jsou na vzájemné domluvě. Cena 1 setkání á 50min činí 1300Kč.