Individuální Kung Fu Terapie

Krátkodobá 

5 setkání s cílem prozkoumat konkrétní konfliktní situaci, která Vás zatěžuje. Prostor pro práci na konfliktech v pracovní sféře (s kolegy, nadřízenými aj.) nebo v osobní sféře (s rodiči, dětmi, partnery aj.)

Získáte:

  • příležitost vyzkoušet si reakce, které si možná běžně nedovolíte

  • schopnost jasně se postavit za sebe a své zájmy

  • vhled do role Vašeho oponenta (protivníka)

  • uvědomění o svých vnitřních přesvědčeních a pocitech

  • trénink konfliktní situace nanečisto

Termíny jednotlivých setkání jsou na vzájemné domluvě. Cena 5 setkání (5x60min) 7500Kč.


Dlouhodobější

Nabízím bezpečný prostor pro zpracovávání traumatických zážitků ponížení nebo násilí. Příležitost postupně se učit vnímat své pocity a objevovat nové vzorce chování spojené se schopností bránit se, nastavovat zdravé hranice a říkat NE. Budovat pocit sebehodnoty a sebedůvěry.

Získáte:

  • přístup ke své osobní síle

  • možnost učit se vnímat své pocity

  • příležitost postupně vyjádřit zablokované emoce

  • bezpečný prostor pro sdílení osobních zranění

  • trénink sebeobrany a schopnosti říkat NE

Počet setkání domlouváme na základě individuální potřeby. Termíny jednotlivých setkání jsou na vzájemné domluvě. Cena 1 setkání á 50min 1300Kč nebo á 80min 2000Kč při domluvě spolupráce na min. 10 setkání.